UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Podujatia organizované v rámci „Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2008“

 

Podujatia organizované na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
v rámci „Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2008“
(24. - 28. november 2008)
 

 

Konferencia
organizuje: Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UPJŠ
koordinátor: prof. MUDr. Andrej Jenča, CSc., prednosta kliniky
téma konferencie: "Regenerácia možnosti orofaciálnych tkanív"
miesto a čas konania: LF UPJŠ, dňa 26.11.2008 od 14.00 hod. do 17.00 hod.
 

Seminár
organizuje: Klinika pneumológie a ftizeológie UPJŠ LF a FN LP v Košiciach,
prof. MUDr. Ružena Tkáčová, PhD.,
téma seminára: "Metabolické komplikácie pľúcnych chorôb"
(Podporené Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-0122-06)
miesto a čas konania: Poslucháreň prof. Póra, IV. Interná klinika UPJŠ LF a Fakultnej nemocnice L. Pasteura, Rastislavova 43, 041 90 Košice,
dňa 25. 11. 2008 o 14.00 hod.
Program:
1. Joppa P, Skyba P, Pobeha P, Tkáčová R. Poruchy metabolizmu a výživy u pacientov
s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc.
3. Tkáčová R. Obštrukčné spánkové apnoe – rizikový faktor kardiovaskulárnych ochorení.
2. Dorková Z, Sopková Z, Tkáčová R. Metabolický syndróm u pacientov s obštrukčným
spánkovým apnoe.
 

Deň otvorených dverí
organizuje: Ústav ošetrovateľstva LF UPJŠ
koordinátor: doc. MUDr. Viola Mechírová, CSc., prednostka ústavu
popis podujatia: Deň otvorených dverí spojený s besedou a počítačovou prezentáciou zameranou na problematiku ošetrovateľstva. Aktivita je adresovaná študentom LF UPJŠ, zdravotníckym pracovníkom a študentom fakúlt zdravotníctva.
miesto a termín konania: LF UPJŠ, Ústav ošetrovateľstva, dňa 24.11.2008
 

Fakultný vedecký seminár
prednášajúci: prof. RNDr. Eva Čellárová, CSc., Ústav biologických a ekologických vied PF UPJŠ a prof. RNDr. Alexander Feher, DrSc., Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ
názov prednášky: Nanoveda – od fyziky k biovede
miesto a čas konania: PF UPJŠ, Jesenná 5, posl. P1, dňa 26.11.2008 o 15.00 hod.
 

Prednášky – popoludnie s teóriou grafov
organizuje: Ústav matematických vied PF UPJŠ
Séria prednášok o rôznych aspektoch teórie grafov
miesto a čas konania: Videokonferenčná miestnosť, Jesenná 5, Košice, I. posch.,
dňa 25.11.2008 o 14.00 hod.
 

Prednáška
organizuje: Ústav informatiky PF UPJŠ
prednášajúci: RNDr. Galina Jirásková, CSc., Matematický ústav SAV, Košice
názov prednášky: P=NP?, alebo ako sa stať milionárom
miesto a čas konania: Videokonferenčná miestnosť, Jesenná 5, Košice, I. posch.,
dňa 27.11.2008 o 14.00 hod.
 

Vedecká konferencia / workshop
organizuje: Katedra ústavného práva a správneho práva PrávF UPJŠ v spolupráci s Európskym združením študentov
odborný garant: doc. JUDr. Mária Kiovská, CSc., PrávF UPJŠ
názov konferencie: „Právna úprava starostlivosti o životné prostredie“
miesto a čas konania: konferenčná sála Business centra v Košiciach,
dňa 25.11.2008, od 9.30 – 17.00 hod.
 

Medzinárodná konferencia
organizuje: FVS UPJŠ
názov konferencie: „Teória a prax verejnej správy“
popis podujatia: Konferencia usporadúvaná z príležitosti 10. výročia vzniku Fakulty verejnej správy UPJŠ s plánovaným počtom účastníkov cca 90 osôb. Jednania budú okrem plenárneho zasadnutia prebiehať v 4 sekciách podľa profilácií na právne, ekonomické a sociálne vedy.
 

Deň otvorených dverí
organizuje: FVS UPJŠ
popis podujatia: Deň otvorených dverí spojený s ppt-prezentáciou fakulty a jej práce. Aktivita je určená širokej verejnosti.
miesto konania: FVS UPJŠ, Popradská ul. 66, Košice
 

Virtuálna prezentácia
organizuje: Univerzitná knižnica UPJŠ
názov prezentácie: „Sprievodca elektronických informačných zdrojov pre podporu vedy a techniky na UPJŠ v Košiciach“
miesto a termín konania: UK UPJŠ, dňa 25. – 26.11.2008
 

Medzinárodná vedecká konferencia
organizuje: Katedra filozofie a dejín filozofie FF UPJŠ
odborný garant: prof. PhDr. Vladimír Leško, CSc., FF UPJŠ
názov konferencie: „Kant v kontextoch Husserlovej a Heideggerovej filozofie““
miesto a čas konania: Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/Am Košice,
dňa 5. – 7. 11.2008

Posledná aktualizácia: 18.03.2009