UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Udelenie čestných titulov Doctor honoris causa na UPJŠ

Dňa 7. novembra 2008 sa uskutočnilo slávnostné zasadnutie Vedeckej rady UPJŠ v Košiciach, na ktorom boli udelené čestné tituly Doctor honoris causa na návrh Vedeckej rady Filozofickej fakulty UPJŠ, a to: 

  • prof. PhDr. Milanovi Sobotkovi, DrSc. z odboru Dejiny filozofie
  • PhDr. Teodorovi Münzovi, CSc. z odboru Dejiny filozofie 

Na slávnostnom podujatí v priestoroch Historickej auly Rektorátu UPJŠ sa zúčastnili akademickí predstavitelia Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, rektori a prorektori slovenských verejných vysokých škôl, hostia, zamestnanci a študenti.

 

Blahoželáme obom oceneným pánom a prajeme im do ďalších rokov predovšetkým pevné zdravie, sviežu tvorivú myseľ, spokojnosť a šťastie v súkromnom živote.

 

 

Posledná aktualizácia: 18.03.2009