UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Výzva na podávanie projektov VVGS

Rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach


v y h l a s u j e


výzvu na podávanie projektov

v súvislosti s rozhodnutím č. 5/2004 zo dňa 15. 3. 2004
o  zavedení

Vnútorného vedeckého grantového systému Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach
pre mladých vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov
do 35 rokov a doktorandov v dennej forme štúdia (VVGS)


Termín uzávierky prihlášok je 8. október 2008 do 16.00 hod.


Celkový objem finančných prostriedkov určených na riešenie úspešných projektov bude
900 000,- Sk (29 874,527 EUR).

 

Ďalšie informácie nájdete v Rozhodnutí rektora č.5/2004 zo dňa 15. 3. 2004.

 

Posledná aktualizácia: 18.03.2009