UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Zasadnutie Klubu profesorov UPJŠ

Dňa 9. decembra 2008 sa uskutočnilo ďalšie zasadnutie Klubu profesorov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v priestoroch Historickej auly Rektorátu UPJŠ. Zasadnutie otvoril predseda Klubu profesorov UPJŠ prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. Zaujímavú prednášku s názvom „História udelenia čestného titulu Doctor honoris causa z pohľadu nefrológie" predniesol pán prof. MUDr.  Miroslav Mydlík, DrSc.


Posledná aktualizácia: 28.02.2009