UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Zoznam kandidátov pre voľby do Študentskej internátnej rady

 

Študentská časť Akademického senátu UPJŠ v Košiciach

ZOZNAM  KANDIDÁTOV 
PRE  VOĽBY  DO ŠTUDENTSKEJ INTERNÁTNEJ RADY
 

 Lekárska fakulta  1. Jana Burdová, 4. ročník, 24 rokov
 2. Andrej Čorba, 4. ročník, 23 rokov
 3. Ján Jakubčo, 3. ročník, 22 rokov
 4. Dana Kluková, 3. ročník, 23 rokov
 Prírodovedecká fakulta  1. Michaela Nováková, 3. ročník, 21 rokov
 2. Zuzana Nováková, 4. ročník, 23 rokov
 3. Nataša Salaková, 4. ročník, 23 rokov
 Právnická fakulta  1. Peter Derevjaník, 3. ročník, 20 rokov
 2. Martina Hliboká, 2. ročník, 20 rokov
 3. Ľubomír Lukič, 3. ročník, 20 rokov
 Fakulta verejnej správy  1. Jozef Cvengroš, 3. ročník, 25 rokov
 2. Peter Štofko, 3. ročník, 22 rokov
 Filozofická fakulta  1. Magdaléna Halachová, 2. ročník, 22 rokov
 2. Slavomíra Hrabovská, 3. ročník, 21 rokov
 3. Martin Michalík, 4. ročník, 23 rokov

  
Voľby sa uskutočnia 28. 4. 2009 v čase od 13,00 do 17,00 vo volebnej miestnosti na Medickej ul. 6 v miestnosti č. 41/B (priestory ŠIR).

Hlasuje sa zakrúžkovaním poradového čísla najviac dvoch kandidátov za jednotlivú fakultu UPJŠ.

 

  

 Juraj Hamara, v. r.
predseda volebnej komisie 
 Tomáš Vasilenko, v. r.
podpredseda študentskej časti AS UPJŠ

 

 

Posledná aktualizácia: 14.06.2010