UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Výzva na podávanie prihlášok v rámci programu ERASMUS

 

Výzva na podávanie prihlášok v rámci programu ERASMUS na akad. rok 2009/2010 na nasledovné mobility:
 

Posledná aktualizácia: 14.06.2010