UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Cena SAV pre Ústav informatiky

Kolektív projektu NAZOU, ktorého riešiteľom je Ústav informatiky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach dostal cenu Slovenskej akadémie vied za vedeckovýskumnú prácu v oblasti spolupráce s vysokými školami za rok 2008. Na projekte sa podieľali:

  • prof. RNDr. Peter Vojtáš, DrSc.
  • RNDr. Peter Gurský, PhD.
  • RNDr. Tomáš Horváth, PhD.
  • RNDr. Jozef Jirásek, PhD.
  • doc. RNDr. Stanislav Krajči, PhD.
  • RNDr. Róbert Novotný
  • RNDr. Jana Pribolová
  • RNDr. Veronika Vaneková

Cenu za riešiteľský kolektív Ústavu informatiky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach prevzal RNDr. Tomáš Horváth, PhD.
Viac...
 

Posledná aktualizácia: 14.06.2010