UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Primátor mesta Košice udeľoval ceny

Vyvrcholením celého niekoľkodňového programu osláv Dňa mesta Košice bolo udeľovanie Cien mesta Košice a Cien primátora mesta Košice obyvateľom nášho mesta, ktorí sa svojím profesionálnym a spoločenským prínosom významnou mierou pričinili o šírenie dobrého mena Košíc. Udeľovanie prebehlo za účasti poslancov mestského zastupiteľstva, členov mestskej rady, predstaviteľov diplomatických zborov a zastúpení, významných inštitúcií, podnikateľských subjektov a obyvateľov Košíc.

Za Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach bola Cena mesta Košice udelená prof. MUDr. Ivanovi Schréterovi, CSc. a Cena primátora mesta Košice kolektívu Kliniky pneumológie a ftizeológie Lekárskej fakulty UPJŠ a FNLP v Košiciach.

 

Viac ...

Posledná aktualizácia: 14.06.2010