UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Pripomíname si Deň učiteľov

„Omnia sponte fluant, absit violentia rebus“.
„Všetko nech plynie samo sebou, nebude veciam robené násilie“.
Ján Amos Komenský

28. marec je už niekoľko desaťročí spojený s menom Jána Amosa Komenského, pedagóga, jazykovedca, humanistu a filozofa. Význam jeho teórie výchovy, označovanej ako zásada súladu s prírodou, potvrdzuje vývoj pokrokových ideí v súčasnosti. Mnohé myšlienky tohto učiteľa národov sú pre nás stálym zdrojom inšpirácie.

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi, aby som Vám v tento slávnostný deň vyjadril úctu a úprimné poďakovanie za Vašu náročnú a zodpovednú prácu, ktorou prispievate k všestrannosti rozvoja odborného profilu študentov našej univerzity. Každý z nás priznáva zodpovednosť za svoj pedagogický odkaz, za svoje rozhodnutia. Prajem Vám, aby ste neustále zdokonaľovali svoj hodnotový systém a svojim osobným príkladom zvýrazňovali ľudské hodnoty na ceste za vzdelávaním.
 

 

Prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc., rektor UPJŠ

 

 

Posledná aktualizácia: 12.05.2011