UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Udelenie čestného titulu Doctor honoris causa

V nadväznosti na rozhodnutie Akademického senátu Charkovskej národnej univerzity V. N. Karazina bol udelený pánovi prof. RNDr. Alexandrovi Feherovi, DrSc. čestný titul Doctor honoris causa.

K dosiahnutému úspechu srdečne blahoželáme !

Posledná aktualizácia: 14.06.2010