UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Dohoda o vedeckovýskumnej spolupráci


Prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc., rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a prof. dr hab. Wiesław Banyś, rektor Sliezskej univerzity v Katowiciach uzatvorili vzájomnú dohodu o vedeckovýskumnej spolupráci. Stretnutie sa uskutočnilo na pôde Sliezskej univerzity v Katowiciach dňa 6. júla 2009. UPJŠ okrem pána rektora reprezentoval pán prof. PhDr. Vladimír Leško, CSc., vedúci Katedry filozofie a dejín filozofie Filozofickej fakulty.

Strany sa dohodli, že spolupráca sa bude realizovať v oblasti filozofie a bude obsahovať najmä tému: „Európske kontexty poľsko-slovenských filozofických kontaktov v 19. a 20. storočí”. Dohoda bude zahŕňať spoločné vedeckovýskumné projekty, výmenu vedeckých pracovníkov a študentov, spoločné publikácie a výmenu didaktických materiálov, organizáciu spoločných vedeckých konferencií a dielní.

 

Posledná aktualizácia: 14.06.2010