UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Moderné európske voľby

V pondelok 1. júna sa v Prešove uskutočnili prvé elektronické voľby na Slovensku. Študenti z vybraných škôl dostali v simulovaných voľbách do Európskeho parlamentu možnosť vyjadriť svoj hlas a ukázať, že budúcnosť Európskej únie je ukrytá v mladej generácii a že moderné e-voľby prostredníctom internetu môžu zvýšiť záujem o veci verejné.

Voľby sa uskutočnili pod záštitou podpredsedu vlády SR pre európske záležitosti, vedomostnú spoločnosť, ľudské práva a menšiny Dušana Čaploviča. Softvérové vybavenie pre projekt zabezpečuje Ústav informatiky PF UPJŠ. Na projekte sa podieľa aj ACA Disig, a.s. , ktorá pre projekt zabezpečuje služby certifikačnej autority.

Komunikačný protokol pre elektronické voľby navrhol RNDr. Marián Novotný, doktorand ÚINF PF UPJŠ. Praktickú implementáciu protokolu realizoval autor protokolu v spolupráci s Bc. Radoslavom Frankovičom v rámci diplomovej práce. Viac infomácii o elektronických voľbách je k dispozícii na stránkach seminára Bez(a)Dis.

 
Posledná aktualizácia: 14.06.2010