UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Informácia o stave bezpečnosti bezkontaktnej čipovej karty( BČK) MIFARE ako média pre PIK.

Informácia o stave bezpečnosti bezkontaktnej čipovej karty( BČK) MIFARE ako média pre PIK.UPJŠ v Košiciach na základe článku o ohrození bezpečnosti kariet MIFARE v dennej tlači (SME dňa 27.10.2009) informuje používateľov PIK, že dosiaľ nedošlo k žiadnemu  zneužitiu údajov v PIK. Údaje a funkcionality sú chránené zákonom, technológiou správy údajov, technickým riešením a spôsobom umiestnenia čítacích zariadení. Bezpečnosť kariet MIFARE je daná technológiou ich výroby a neautorizované odčítanie údajov je  možné v prípade odčítania komunikačných kódov pri komunikácii BČK s čítacím  – zapisovacím zariadením (ČZZ), čo je podmienené umiestnením nelegálnej čítačky medzi BČK a ČZZ. Ďalšie zvýšenie bezpečnosti PIK je možné prechodom na BČK typu DESfire. Tento prechod je zo strany UPJŠ organizačne aj technologicky pripravený. Je však podmienený schopnosťou monopolného dodávateľa nosičov, dopravných a univerzitných funkcionalít vybaviť požiadavku UPJŠ na príslušné zariadenia. Za prípadné škody v súvislosti s BČK MIFARE zodpovedá dodávateľ kariet a technológií.
 

Posledná aktualizácia: 08.03.2010