UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Klub profesorov UPJŠ

Dňa 11. novembra 2009 sa uskutočnilo verejné zasadnutie Klubu profesorov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v priestoroch Historickej auly Rektorátu UPJŠ. Zasadnutie otvoril predseda Klubu profesorov UPJŠ prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. Zaujímavú prednášku s názvom „Etika vedeckej publikácie a editorských aktivít" predniesol pán prof. MUDr. RNDr. Rudolf Pullmann, PhD.

 


Posledná aktualizácia: 29.01.2010