UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Rektor UPJŠ sa zúčastnil na konferencii Veda, politika a štát


Dňa 26. novembra 2009 sa uskutočnila vedecká konferencia s názvom Veda, politika a štát.
Podpredseda vlády SR a minister školstva SR Ján Mikolaj informoval prítomných o transformácii Slovenskej akadémie vied a Agentúry na podporu výskumu a vývoja a čerpaní finančných prostriedkov na vedu zo štrukturálnych fondov. Konferencia sa konala pod záštitou prezidenta SR Ivana Gašparoviča v priestoroch Historickej budovy Národnej rady SR v Bratislave a jej témou boli aktuálne otázky z oblasti spoločenských a prírodných vied.
 

  

 

Viac ...

Posledná aktualizácia: 12.05.2011