UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Magna Charta Universitatum

 

Rektor UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. podpísal dňa 18.9.2009 v Bologni dokument Magna Charta Universitatum.


Zaujímavé linky:
http://www.magna-charta.org/statutes.html
http://www.magna-charta.org/magna.html
 

 

 

 

Posledná aktualizácia: 12.05.2011