UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Návšteva gréckeho veľvyslanca na pôde UPJŠ

Rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. prijal dňa 13. marca 2009 na pôde Rektorátu UPJŠ Jeho Excelenciu pána Nicolaosa Kanellosa, veľvyslanca Gréckej republiky v Slovenskej republike. Témou pracovného stretnutia bolo prerokovanie možností medzinárodnej spolupráce v oblasti vzdelávacích a vedeckovýskumných aktivít.

Posledná aktualizácia: 14.06.2010