UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Stretnutie rektora UPJŠ s predsedom SAV

Prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc., rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prijal na pôde Rektorátu UPJŠ dňa 17. 04. 2009 pána prof. RNDr. Jaromíra Pastoreka, DrSc., predsedu Slovenskej akadémie vied. Na spoločnom stretnutí prerokovali ďalšie možnosti spolupráce medzi našou univerzitou a SAV vo vzdelávacej oblasti, ako aj v oblasti  vedy a výskumu. Pán rektor zároveň zablahoželal prof. Pastorekovi k zvoleniu do funkcie predsedu SAV.

Posledná aktualizácia: 14.06.2010