UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Obchodná verejná súťaž

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na kúpu nehnuteľností

 

Posledná aktualizácia: 12.05.2011