UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Klub profesorov UPJŠ

Dovoľujem si Vás pozvať na zasadnutie Klubu profesorov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa 11. novembra 2009 o 14.00 hod. v priestoroch Historickej auly Rektorátu UPJŠ, ul. Šrobárova č. 2, 1. poschodie.
 

P r o g r a m :

  1. Otvorenie
  2. Etika vedeckej publikácie a editorských aktivít
    prednáša prof. MUDr. RNDr. Rudolf Pullmann, PhD.
  3. Rôzne


Na zasadnutí sú vítaní aj ostatní členovia akademickej obce UPJŠ.
 

 

prof. JUDr. Peter V o j č í k, CSc., v.r.
predseda Klubu profesorov

 


 

Posledná aktualizácia: 29.01.2010