UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Európsky prieskum ohľadom kariéry a vzdelávania

Prieskum ohľadom kariéry a vzdelávania

 

Milá študentka, milý študent,


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je jedna z viac ako 775 univerzít, ktoré sa zúčastňujú na trendence Graduate Barometer (niekdajší European Student Barometer), najväčšom európskom prieskume ohľadom kariéry a vzdelávania.

Otázky nášho dotazníka sa týkajú okrem iného aj Vašej spokojnosti so štúdiom a očakávaní od Vašej budúcej kariéry a potenciálnych zamestnávateľov. Prieskum zhromažďuje názory študentov z celej Európy, skúma rozdiely a podobnosti, ktoré existujú medzi krajinami a týmto uľahčuje študentom prechod z vyššieho vzdelania na pracovný trh.

Z tohto dôvodu by sme Vás radi pozvali k účasti na trendence Graduate Barometer 2010. Prieskum je uskutočňovaný online a zodpovedanie jeho otázok je veľmi jednoduché a rýchle. Môžeme vás opätovne uistiť, že vaše odpovede budú anonymné a Vaše údaje budú právne chránené.

Po vyplnení dotazníka, budete môcť porovnať Vaše odpovede s priemernými výsledkami na Slovensku a v Európe. Navyše máte možnosť vyhrať jednu z nasledujúcich cien:

  • 2 x 1000€
  • 5 x 500€


Prieskum je realizovaný v spolupráci s našim výskumným partnerom trendence Institut.

Pokiaľ sa chcete zúčastniť, kliknite prosím na:
https://www.trend-surveys.com/uc/esb6/?a=1


 

Posledná aktualizácia: 29.01.2010