UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Príhovor rektora


Vážené kolegyne a kolegovia, študentky a študenti, milí priatelia,

v týchto dňoch si celá krajina pripomenula 20. výročie udalostí z novembra 1989. Väčšina z nás, zamestnancov univerzity, si ich pamätá, pretože ich zažila a precítila na vlastnej koži. Študenti si ich, pravdepodobne, nepamätajú, lebo v tom čase buď neboli ešte na svete alebo boli ešte veľmi mladí. Mnohí, ktorí sa históriou príliš nezaoberajú, ani nevedia o čo vlastne išlo. Vnímajú dnešnú realitu tak, akoby tu bola od nepamäti. Automaticky využívajú všetky výhody a možnosti, ktoré v súčasnosti majú a ani si nevedia predstaviť, že ich mať nemuseli alebo by ich vôbec nemali. Súčasne kriticky poukazujú na nevýhody a problémy, ktoré by však – nebyť novembra – pravdepodobne neexistovali. Vy všetci mladí máte pravdu. Kritizujte nedostatky a nespravodlivosti, ale zároveň si uvedomujte, že množstvo riešení je vo vašich rukách a pritom bez veľkých obáv z možného organizovaného prenasledovania. Omnoho viac, ako bolo v rukách vašich predchodcov.

Milé kolegyne a kolegovia, ktorí sme boli účastníkmi pamätných novembrových udalostí. Aj my sme si zvykli na samozrejmé výdobytky novembra 1989. Súčasne sme kritickí k mnohým problémovým javom v našej spoločnosti, ktoré priniesli spomínané revolučné udalosti. Podstatné je, že už môžeme slobodne vyjadriť svoj postoj, že sa už nemusíme báť. Snáď aspoň nie kolektívnej a organizovanej odplaty. Zdá sa mi však, že začíname strácať záujem o veci verejné, že sa málo zaujímame o dianie vo svojom najbližšom okolí, že dostatočne nevyhodnocujeme informácie zásadného charakteru.

Milé kolegyne a kolegovia, milé študentky a študenti, novembrom 1989 to všetko len začalo. Nová etapa formovania slovenskej spoločnosti, nový pozitívny pohyb k lepšej kvalite jej života. Tento pohyb je dlhodobý, pravdepodobne nikdy neskončí. Nie je to pesimistický pohľad, len konštatovanie reality vývoja ľudského spoločenstva. Optimistické na tomto vývoji je to, že ho môžeme pozitívne ovplyvniť. Každý na svojej úrovni a hlavne vo svojom najbližšom okolí. O čo lepšie bude fungovať každá bunka, o to zdravší bude celý organizmus.

Milí priatelia, dovoľte mi záverom poďakovať všetkým tým odvážnym, úprimne zmýšľajúcim a dobro konajúcim ľuďom. Či už z novembra 1989 alebo z dnešných dní. Ľuďom, ktorí môžu mať rôzny názor na spôsoby riešenia, ale chcú objektívne riešiť existujúce problémy. Bez uprednostňovania svojich subjektívnych záujmov. Ľuďom, ktorí si vedia priznať aj vlastné chyby a v dobrej viere, cez všetky pochybnosti o sebe samom, napredovať vo vlastnom zlepšovaní. Ďakujem všetkým ľuďom, ktorí menia názor len na základe adekvátnej komunikatívnej argumentácie a originálneho a prenikavého poznania, a nie na základe zmeny smeru vetra. 


 

prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.
rektor UPJŠ

 


 

 

Posledná aktualizácia: 29.01.2010