UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

PF 2009

 

Vážené kolegyne a kolegovia, študentky a študenti,

nech je nový rok lepší a šťastnejší pre každého z nás! Aby sme to pravé šťastie vedeli identifikovať a v každodennom zhone ho naozaj nájsť. Aby sme sa vyvíjali v stále viac spravodlivých a ušľachtilých ľudí. Ak sa necháme inšpirovať Konfuciom, tak nech k doménam nášho spolužitia patrí zvýšená pozornosť voči tým druhým, otvorenosť a úprimnosť. Snažme sa viac naučiť pre prospech seba a iných. Hoci "Učiť sa a nerozmýšľať je zbytočná námaha;“ ale „rozmýšľať a neučiť sa je nebezpečné" (Konfucius). Prejavme viac lásky k ľuďom, pretože „Čím máme viac lásky, tým sa ľahšie pretĺkame svetom“ (Kant). Vážme si tradície, na ktorých sme vyrastali, uctime si starších, ktorí sa na ich vytváraní a udržiavaní podieľali. Začínať stále znovu a bez väzby na tradície je veľmi úmorné a sprevádzané väčším množstvom chýb. Nedajme si vziať slobodu rozhodovania, ale rozhodujme s plnou zodpovednosťou a za svoje rozhodnutia dávajme záruky. Buďme prístupní logickej argumentácii a nebojme sa priznať omyl, ak nás oponent presvedčí. Možno nám to umožní žiť šťastnejší a ľahší život. Nakoľko „Skutočné šťastie nespočíva v tom, že človek dostáva čo chce. Spočíva v snahe nájsť zaľúbenie v tom, čo nechcel“ (Gándhí).

Prajem Vám všetkým veľa zdravia, šťastia a úspechov v novom roku.

 

prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.
rektor UPJŠ

 

 

 

 

Posledná aktualizácia: 12.05.2011