UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Juniáles 2009

           Dňa 12.6.2009 sa v priestoroch Botanickej záhrady UPJŠ na Mánesovej ulici v Košiciach uskutočnil ďalší ročník zábavy a športu pre zamestnancov UPJŠ pod názvom JUNIÁLES. Aj napriek daždivému počasiu v odpoludňajších hodinách sa zamestnanci našej univerzity výborne zabavili nielen pri tónoch internátneho rozhlasového štúdia Šturka, ale druhýkrát si mohli zmerať svoje sily pri rôznych športových hrách a súťažiach. Všetci zúčastnení zamestnanci UPJŠ mali možnosť občerstvenia v podobe chutnej porcie guláša, čapovaného pivka alebo nealka.
Zo športových disciplín bolo naplánovaných 5 športov, bohužiaľ kvôli daždivému počasiu sa uskutočnili len 4 – streľba zo vzduchovky, hod bremenom, šípky a hod stolnotenisovou loptičkou. Petang, na ktorý sa tešilo veľa zamestnancov sa už neuskutočnil, rovnako ako sa nedokončili vyššie spomínané súťaže, preto nastala situácia, keď sa na určitom medailovom mieste ocitli viacerí zamestnanci.

 

Výsledky súťaží
  

 Šípky 
 1. miesto  Gunčáková Lenka  LF  0
 2. miesto  Šenk Štefan  R UPJŠ   18
 3. miesto  RNDr. Sabolová Danica, PhD.  PF  70

 

 Streľba zo vzduchovky – muži
 1. miesto  Varga Ján  BZ  25
 2. miesto  doc. RNDr. Harminc Matúš, CSc.  PF  24
 2. miesto  prof. RNDr. Jendroľ Stanislav, DrSc.  PF  24
 2. miesto  Formela Peter  PrávF  24
 2. miesto  JUDr. Seman Tibor, PhD.  PrávF  24
 3. miesto  Varga Pavel  BZ  23

 

 Streľba zo vzduchovky – ženy
 1. miesto  RNDr. Kulcsárová Oľga, CSc.  PF  24
 2. miesto  Hečková Mária  BZ  20
 3. miesto  Tkáčová Jana, Eva  ???  PrávF  19

 

 Hod bremenom – muži
 1. miesto  doc. RNDr. Soták  Roman, CSc.  PF  
 2. miesto  Ing. Gregorek Robert     BZ  
 3. miesto  Tatranský Ľubor    

 

 Hod bremenom – ženy
 1. miesto  RNDr. Borbeľová  Viera  PF  9,35
 2. miesto  Trochanová Martina  LF  8,36
 3. miesto  Hančarová  Gabriela     PrávF  8,35

 

 Hod stolnotenisovou loptičkou – muži
 1. miesto  Ing. Orbach Robert   LF  16,05
 2. miesto  prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.  R UPJŠ   15,20
 3. miesto  RNDr. Hutník Ondrej, PhD.  PF  15,05

 

 Hod stolnotenisovou loptičkou – ženy
 1. miesto  Mgr. Maťašovská  Kvetoslava  LF  12,42 
 2. miesto  Trochanová Martina  LF  12,37
 3. miesto  Ing. Matušovičová Eva  UK  12,03

 

Súťažiaci, ktorí si neprevzali medaile si ich môžu vyzdvihnúť na Ústave telesnej výchovy a športu, resp. si ich mailom vyžiadať u sekretárky ÚTVŠ.

kolektív Ústavu telesnej výchovy a športu
 

Posledná aktualizácia: 14.06.2010