UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Týždeň slovenských knižníc

Týždeň slovenských knižníc

23. - 29. 3. 2009

Motto:  „Knižnice pre všetkých“

 

Univerzitná knižnica UPJŠ v Košiciach

Pobyty študentov a doktorandov v zahraničí
Informačný seminár v spolupráci so SAIA n.o.
Lekárska knižnica, Tr. SNP č. 1, Košice
 24. 3. 2009

13:30 - 15:00 hod.
Deň otvorených dverí
Knižnica na FVS
, Popradská ul. č. 66, Košice
Lekárska knižnica, Tr. SNP č. 1, Košice
Právnická knižnica, Kováčska ul. č. 26, Košice
Prírodovedecká knižnica, Medická č. 6, Park Angelinum č. 9, Košice
Filozofická knižnica, Petzvalova ul. č. 4, Košice
25. 3. 2009

9:00 - 15:00 hod. 
Spoznajte ponuku informačných zdrojov UK UPJŠ
Prezentácia spojená s praktickými ukážkami
Lekárska knižnica, Tr. SNP č. 1, Košice
Prírodovedecká knižnica, Park Angelinum č. 9, Košice
26. 3. 2009

14:00 hod.
 
IGPAK2
Zahájenie celoslovenského prieskumu Informačná gramotnosť používateľov  akademických knižníc dotazníkovou formou
27. 3. 2009
Burza vyradených kníh
Lekárska knižnica, Tr. SNP č.1, Košice
Prírodovedecká knižnica, Medická  ul. č. 6, Košice
Právnická knižnica, Kováčska ul. č. 26, Košice
23. - 27. 3. 2009

v čase otváracích hodín

 

 

Srdečne Vás pozývame !

 

 

Posledná aktualizácia: 12.05.2011