UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Udelenie titulov centrum excelentnosti

Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj slávnostne odovzdal dňa 18. mája 2009 titul centrum excelentnosti 45 pracoviskám výskumu a vývoja. Dekréty o udelení titulov centrum excelentnosti za Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach osobne prevzal rektor UPJŠ pán prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.

 

         

  

Výskumno-vývojové zámery boli schválené v rámci operačného programu (OP) Výskum a vývoj a na ich činnosť je určených spolu takmer 56 miliónov eur. Celkovo sa o finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci výzvy na podporu centier excelentnosti, ktorú vyhlásila Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ, uchádzalo 88 projektov. Najviac žiadostí o nenávratný finančný príspevok podali žiadatelia z Košického, Bratislavského a Nitrianskeho kraja.
   
Viac informácií

Posledná aktualizácia: 12.05.2011