UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Veľkonočné sviatky

 

 

 

Vážené kolegyne a kolegovia,
milé študentky a študenti,

dovoľte mi, aby som Vám zaželal veľa
radosti, spokojnosti a rodinnej pohody
v kruhu svojich najbližších
počas nastávajúcich veľkonočných sviatkov.

 

prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.
  rektor UPJŠ

 

 


 

Posledná aktualizácia: 12.05.2011