UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

UPJŠ sa zúčastnila na veľtrhu AKADÉMIA

13. ročník veľtrhu AKADÉMIA sa uskutočnil pod záštitou Ministerstva školstva SR v dňoch 6. – 8. októbra 2009 v priestoroch arény Národného tenisového centra v Bratislave. Na slávnostnom otvorení privítal minister školstva SR Ján Mikolaj všetkých vystavovateľov, predstaviteľov univerzít, vysokých škôl, firiem a inštitúcií. Vyše 15 000 spokojných návštevníkov, prevažne študentov maturitných ročníkov a výchovných poradcov stredných škôl, potvrdilo nomenklatúru výstavných stánkov, rozšírenú o ponuku komplexných a kontinuálnych informácií o podmienkach štúdia, možnostiach vzdelávania a o využití nadobudnutého vzdelania v praxi. Na veľtrhu sa prezentovalo viac ako 250 inštitúcií zo všetkých regiónov Slovenska, vrátane inštitúcií zo zahraničia.

Prezentácia výstavného stánku našej univerzity na najväčšom študentskom veľtrhu vzdelávania patrila opäť medzi najatraktívnejšie. Poďakovanie patrí Mgr. A. Sabolovej, kancelárke UPJŠ, R. Liškovej, referentke pre marketing, E. Makóovej, študentke Filozofickej fakulty UPJŠ a T. Vasilenkovi, študentovi Lekárskej fakulty UPJŠ, ktorí sa ochotne venovali tisíckam záujemcom o štúdium na UPJŠ a svojou účasťou dôstojne reprezentovali Alma mater na 13. ročníku veľtrhu vzdelávania.

Posledná aktualizácia: 14.06.2010