UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Vymenovanie nových profesorov

Na odporúčanie podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja bolo dňa 1. júla 2009 vymenovaných 41 vysokoškolských profesorov z najrôznejších vedných odborov.  Menovacie  dekréty si z rúk prezidenta SR Ivana Gašparoviča prevzali aj zástupcovia Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v historickej budove Národnej rady SR.

  • prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., dekan Prírodovedeckej fakulty UPJŠ
  • prof. RNDr. Peter Kollár, CSc., Ústav fyzikálnych vied, Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Novovymenovaným profesorom srdečne blahoželáme !!!

Viac ...

 

Posledná aktualizácia: 14.06.2010