UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Experimentálne zariadenie XFEL

 

Dňa 30. novembra 2009 na základe poverenia pána podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja podpísal generálny riaditeľ SVaT MŠ SR Mikuláš Šupín zmluvu o vstupe SR do medzinárodného vedeckého centra „The European X-Ray Free Electron Laser (XFEL)“,  kreovaného na báze obchodnej spoločnosti XFEL GmbH (spoločnosť s ručením obmedzeným na základe nemeckého právneho poriadku). Na základe poverenia podpredsedu vlády a ministra školstva podpísal prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. zmluvu s DESY Hamburg o prevode 1% akcií pre Slovenskú republiku.
Zariadenie XFEL budované v Hamburgu  je európsky projekt 3.4 km dlhého lasera, ktorý bude zdrojom röntgenového žiarenia výnimočných kvalít presahujúci všetky súčasné svetové zdroje, generovaného na báze urýchlenia voľných elektrónov. S výstavbou sa začalo v januári tohto roku a jej ukončenie je plánované v závere roku 2014. Výskum na tomto zariadení v budúcnosti povedie k novým objavom v širokom spektre vedných disciplín, ako aj  k technologickému pokroku v krajinách zapojených do projektu.
Experimentálne zariadenie XFEL umožní prielomový výskum vo vedných disciplínach, ako sú biológia a medicína – výskum štruktúry proteínov, farmácia - výroba nových liečiv na najzávažnejšie choroby ľudstva, pri vývoji nových materiálov, fundamentálnom výskume plazmy, kvantovej chronodynamiky, optických nelineárnych systémov a ďalších.
Najväčší prínos účasti SR v tomto projekte spočíva v možnosti využívať najmodernejšiu výskumnú infraštruktúru slovenskou vedeckou komunitou. Zároveň sa otvoria nové možnosti vo vzdelávaní a vedeckej výchove našich študentov a doktorandov v najpokročilejších metodikách a v medzinárodnom prostredí špičkových fotónových zdrojov.
 
 

Posledná aktualizácia: 29.01.2010