UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Oznam - rektor UPJŠ prevzal od ministra zdravotníctva SR List vlastníctva


Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 29. 10. 2009 vládny návrh, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, čím časť majetku štátu v správe Fakultnej nemocnice L. Pasteura Košice (budova teoretických ústavov UPJŠ Lekárskej fakulty na Triede SNP 1 v Košiciach) prechádza od 1. januára 2010 do majetku Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Dňa 15. 1. 2010 rektor UPJŠ slávnostne prevzal od ministra zdravotníctva Slovenskej republiky List vlastníctva, čím bolo oficiálne potvrdené získanie budovy UPJŠ Lekárskej fakulty na Triede SNP 1 v Košiciach do správy majetku UPJŠ.
 

Posledná aktualizácia: 12.05.2011