UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Rektor UPJŠ prijal veľvyslanca USA

Prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc., rektor UPJŠ v Košiciach prijal dňa 7. októbra 2010 na pôde rektorátu našej univerzity nového veľvyslanca USA v Slovenskej republike Theodora Sedgwicka. V priateľskom rozhovore prerokovali otázky z rôznych oblastí verejného a kultúrneho života. Zaoberali sa prioritami súčasného vysokého školstva v Slovenskej republike a v zahraničí, výsledkami úspešnej činnosti univerzity vo vedeckovýskumnej a vzdelávacej oblasti. Pán veľvyslanec sa živo zaujímal o rozvojové a investičné zámery a prejavil záujem o prehliadku nových rekonštruovaných priestorov univerzity. V spoločnosti pána rektora a prorektorov prof. JUDr. A. Bröstla, CSc. a prof. RNDr. Juraja Černáka, CSc. navštívil novorekonštruované priestory Auly na Kostlivého ulici a Univerzitnej knižnice na Moyzesovej 9, ako aj priestory Historickej auly na rektoráte UPJŠ v Košiciach.

 


Posledná aktualizácia: 27.01.2011