UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

BIG FUT

Dňa  22. novembra 2011 sa v aule Lekárskej fakulty uskutočnila online beseda na tému „Kedy sa budeme dožívať sto rokov?“. Moderátori Štefan Hríb a Martin Mojžiš sa s pozvanými odborníkmi snažili zaujímavým spôsobom nájsť odpoveď na otázku, ako sa v budúcnosti zmení zdravotná starostlivosť, aby nám všetkým pomohla k vitálnej dlhovekosti? Online prenos diskusie bol zabezpečený na www.bigfut.sk.

Poďakovanie patrí všetkým organizátorom za výbornú spoluprácu pri koordinácii podujatia a všetkým študentom a zamestnancom, ktorí svojou účasťou podporili dobrú myšlienku. Osobitne ďakujeme profesorovi Pellovi, prodekanovi Lekárskej fakulty UPJŠ, ktorý k diskusii prispel ako výborný a zaujímavý spíker. 

 


Posledná aktualizácia: 12.04.2012