UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Ceny za vedu a techniku za rok 2011

Dňa 10.11.2011 ocenil minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vedecko-technické tímy za ich prácu a mimoriadne výsledky. Medzi ocenenými v kategórii Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov bol aj zástupca Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach doc. JUDr. Kristián Csach, PhD. z Ústavu európskeho práva Právnickej fakulty. Ocenený prevzal cenu za vedeckú činnosť v oblasti zmluvnej slobody a významu procedurálnej spravodlivosti pri zmluvách v prípadoch mocenskej nerovnováhy medzi zmluvnými stranami počas slávnostného galavečera, ktorým vyvrcholil 8. ročník Týždňa vedy a techniky na Slovensku.  

Posledná aktualizácia: 12.04.2012