UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Pripomíname si Deň učiteľov

 

„Omnia sponte fluant, absit violentia rebus“.
„Všetko nech plynie samo sebou, nebude veciam robené násilie“.

Jan Amos Komenský

28. marec je už niekoľko desaťročí spojený s menom Jana Amosa Komenského. Mnohé myšlienky tohto učiteľa národov sú pre nás stálym zdrojom inšpirácie.

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi, aby som Vám v tento deň vyjadril úctu a poďakovanie za Vašu náročnú a zodpovednú prácu, ktorou dennodenne prispievate k všestrannosti rozvoja profilu študentov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Prajem Vám, aby ste svojim osobným príkladom naďalej zvýrazňovali ľudské hodnoty na ceste za vzdelávaním.


 

  prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.
rektor UPJŠ v Košiciach

 

 

Posledná aktualizácia: 04.02.2013