UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Eurokomisár Maroš Šefčovič navštívil UPJŠ v Košiciach

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach privítala dňa 26. mája 2011 na pôde rektorátu podpredsedu Európskej komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a administratívu Maroša Šefčoviča. Akademická obec univerzity tak mala možnosť dozvedieť sa a diskutovať s eurokomisárom o aktuálnych európskych témach, pracovných prioritách Európskej komisie  a o priebehu postupného zavádzania nových pravidiel Lisabonskej zmluvy do praxe.

 


Posledná aktualizácia: 04.02.2013