UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Valentínska kvapka krvi 2011

 


logo-sck.gif

SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ, ÚZEMNÝ SPOLOK SČK KOŠICE - MESTO

Košice,  17.01.2011

 

P O Z V Á N K A


   Naučte sa viac o bezpríspevkovom darcovstve krvi, o organizovaní mobilného odberu krvi a o práci Slovenského Červeného kríža. Pozývame Vás na workshop, ktorý sa uskutoční

7. februára (pondelok)  2011 – v čase od 08.00 do 13.00 hod.

v učebni Územného spolku Slovenského Červeného kríža Košice – mesto, Komenského č.19, 1. poschodie.

Účastníci worshopu budú mať príležitosť vyskúšať si hravou formou aktivity spojené s propagáciou bezpríspevkového darcovstva krvi.

Plagát

Prihláška

Viac...

 

Program:

8.00 – 8.45  Otvorenie workshopu
► predstavenie Slovenského Červeného kríža (aktivity a úlohy SČK v oblasti darcovstva krvi, kampane ...)
8.45 – 8.55 Práca celého teamu

8.55 – 9.00 Prestávka
► občerstvenie pri čaji a koláčikoch

9.00 – 9.30 Komunikácia a motivácia, PhDr. Angelika Prevozňáková
► propagácia, motivácia a získavanie bezpríspevkových  darcov krvi
9.30 – 9.45 Hry v skupinách

9.45 – 9.55 Prestávka
► občerstvenie pri čaji a koláčikoch

9.55 – 10.35 Priebeh darovania krvi
► filmová ukážka spojená s diskusiou

10.35 – 10.50 Prestávka
► občerstvenie pri nápojoch a bagete

10.50 – 11.30 Podmienky pre darovanie, MUDr. Jitka Mačalová
► seminár „Kto môže byť darcom krvi“ a diskusia

11.30-11.40 Prestávka
► občerstvenie pri čaji a koláčikoch

11.40-12.25 Práca v skupinách
12.25-13.00 Vyhodnotenie workshopu

► odovzdanie potvrdenia účasti na workshope


Tešíme sa na Vás
S pozdravom

                                            

MVDr. Lucia Cangárová  v.r.
r i a d i t e ľ k a
územného spolku SČK Košice – mesto
MUDr. Iveta Marínová, MPH. v.r.
p r e d s e d n í č k a
územného spolku SČK Košice – mesto

 

Posledná aktualizácia: 04.02.2013