UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Folklórny súbor HORNÁD


V priestoroch  UPJŠ v Košiciach začal novú etapu svojej existencie folklórny súbor Hornád, ktorý od marca tohto roku pracuje ako Účelové zariadenie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Nábor do tanečnej, speváckej a hudobnej zložky

3., 4, a 5.10.2011 - SZUŠ Jumbo centrum
6. a 13.10.2011    -  UPJŠ, Šrobárova 2

Milí priatelia, študenti.
Dovoľte nám, aby sme otvorili naše dvere a pozvali Vás k nám, do folklórneho súboru HORNÁD. Staňte sa našou súčasťou ako aktívni tanečníci, speváci alebo muzikanti. Staňte sa našou súčasťou ako partneri, priaznivci.


Uskutočnené aktivity:

 • Ukážka vianočných zvykov v rámci „kapustnice“ pre zamestnancov rektorátu
 • Juniáles (vystúpenie a škola tanca)
 • Intenzívny kurz slovenského jazyka v rámci projektu EILC (škola piesní a tanca)
 • Medzinárodný festival VÝCHODNÁ
 • Akademický Zvolen 2011
 • Festivaly, slávnosti a oslavy (Habura, Parchovany, Krivany, Jarabina, Drienovec)
 • Medzinárodný folklórny festival v Brne (samostatný celovečerný program „Tancovisko“)
 • Cassovia folkfest
 • Košické folklórne dni
 • ... a mnohé iné

Pripravované aktivity:

 • Tanečná prechádzka v Botanickej záhrade (9.10.2011 od 14.00 hod.)
 • Inaugurácia rektora (hudobný vstup počas slávnostného rautu)

Ocenenia FS Hornád:

 • Tanečníci sólisti získali viac ako 12 ocenení a 11x sa stali Lureátmi v jednotlivých kategóriách celoštátnej súťaže tanečníkov sólistov „O Šaffovu ostrohu.“ Z toho 3 tanečníci boli zaradení do Zlatého fondu  súťaže
 • Ocenenie v tancovaní ľudových tancov, párov „O cenu Štefana Mráza“
 • Ocenenie za choreografie Parchovanský čardáš, Čiko čardáš, Mazurka z Krivian, Tanec podľa filmu
 • Ocenenie Phurikane giľa na celoslovenskej súťažnej prehliadke tvorivých choreografií
 • Laureát festivalu Drevľjanskije džerela v Rovne (Ukrajina), 1988
 • Laureát  medzinárodného folklórneho festivalu Strážnice, 2009
 • Sólista spevák Š. Štec je niekoľkonásobným víťazom celoštátnej súťaže Ukrajincov - Rusínov na Slovensku - Makovická struna


Kontakt:
Tel.: 055/ 642 18 20
Kancelária: 0918 710 687
M. Svoreňová: 0905 963 313
S. Ondejka: 0905 417 960
E-mail: fshornad@fshornad.sk


Harmonogram nácvikov

Pondelok 19.00 – 21.30 hod. SZUŠ, Jumbo Centrum, Masarykova 2,  1. poschodie
A skupina
Utorok 19.00 – 21.30 hod. SZUŠ, Jumbo Centrum, Masarykova 2,  1. poschodie
A skupina
Streda 19.00 – 21.30 hod. SZUŠ, Jumbo Centrum, Masarykova 2,  1. Poschodie
B skupina (noví členovia)
Štvrtok 18.30 – 21.30 hod. UPJŠ, Šrobárova 2, telocvičňa
A, B skupina


FS Hornád systematicky spolupracuje s detským folklórnym súborom Hanička, kde si „vychováva“ svojich budúcich nástupcov. Detský súbor navštevujú deti a mládež od 4 do 15 rokov.

Umelecké  vedúce
Mgr. Mária Szakácsová (0905-817 722)
Mgr. Marianna Svoreňová (0905 – 963 313)

Kontakt
Detský folklórny súbor HANIČKA
Kmeťová 23, 040 01 Košice
Kancelária: +421 55 642 18 20

Poštová adresa
DFS Hanička, P.O.Box U-24, 040 01 Košice
Web:   www.hanicka.sk
Email: hanicka@hanicka.sk
dfs_hanicka@centrum.sk

 

Posledná aktualizácia: 07.02.2016