UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Obchodná verejná súťaž, Moyzesova 16


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na kúpu nehnuteľností.
 

Posledná aktualizácia: 12.04.2012