UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Obchodná verejná súťaž

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na kúpu nehnuteľností.

 

Posledná aktualizácia: 06.01.2012