UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Menovanie rektora UPJŠ v Košiciach

Prezident Ivan Gašparovič odovzdal vymenovacie dekréty novým rektorom vysokých škôl. Rektorom Univerzity Pavla Jozefa Šafárila v Košiciach sa stal Ladislav Mirossay a rektorom Trnavskej univerzity v Trnave Marek Šmid.

Prezident Slovenskej republiky v príhovore konštatoval zodpovednosť a dôveru, ktorú si vyžaduje rektorská funkcia. „Súčasná doba je náročná na to, aby ste viedli vaše školy k úspechu, „ povedal prezident. V čase prestavby vysokoškolského vzdelávania vyzval novovymenovaných rektorov, aby v súčinnosti s rezortom školstva pomohli pripraviť reformu vzdelávania, ktorá bude zodpovedajúca náročnosti doby a požadovanej úrovni vzdelávania a výskumu. Novým profesorom tiež zaželal, aby svoju funkciu zastávali zodpovedne, pretože je spolu s celým systémov vzdelávania pod drobnohľadom spoločnosti.

Ladislav Mirossay v ďakovnom príhovore pripomenul vedomie zodpovednosti v rektorskej funkcii a prisľúbil jej svedomitý výkon.

Prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. pri preberaní vymenovacieho dekrétu.
 


Zdroj: Tlačové oddelenie prezidentskej kancelárie

 

Posledná aktualizácia: 12.04.2012