UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Stretnutie maďarských prednostov a primárov univerzitných kliník a ORL oddelení na pôde UPJŠ v Košiciach

V dňoch 9. - 10. júna 2011 navštívili Kliniku otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku UPJŠ Lekárskej fakulty a UNLP v Košiciach významní odborníci v odbore otorinolaryngológia z Maďarskej republiky. Návštevu skupiny 24 prednostov a primárov  viacerých univerzitných kliník a otorinolaryngologických oddelení inicioval predseda Spoločnosti pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku v Maďarsku, Prof. Dr. Imre Gerlinger.

Prof. Dr. Imre Gerlinger je významným a medzinárodne uznávaným otorinolaryngológom.  Ako predseda odbornej spoločnosti vytvoril edukačný klub najvýznamnejších maďarských odborníkov, ktorého náplňou je neustále zvyšovanie odbornosti predovšetkým šéfov  otorinolaryngologických pracovísk v krajine, čím sa samozrejme sekundárne veľmi rýchlo zvýši úroveň odboru ako celku. Je to veľmi zaujímavá myšlienka, lebo hlavnou činnosťou tohto klubu sú návštevy pracovísk v Európe, spoznanie ľudí, ktorí tam pracujú, infraštruktúry, operačnej činnosti, vedeckého výskumu a výučby.

Prof. Gerlinger zdôraznil, že maďarskí kolegovia mali záujem navštíviť ako prvú práve Otorinolaryngologickú kliniku v Košiciach, vedenú prednostom prof. MUDr. Jurajom Kovaľom, CSc. lebo práve s touto klinikou už viac rokov udržiavajú tri kliniky v Maďarsku – v Pécsi, Szegede a Debrecene pravidelné kontakty a s ňou intenzívne spolupracujú. Kontakty a spoluprácu kliník v Košiciach a v Pécsi začal ešte Prof. Dr. Miklós Bauer, bývalý šéf kliniky, ktorý bol na UPJŠ v Košiciach promovaný na „Doctor Honoris Causa“ v roku 2009. Viacerí lekári z kliniky v Košiciach absolvovali krátke študijné pobyty v Pécsi. Prof. Bauer viackrát hosťoval na kurzoch chirurgie stredného ucha v Košiciach a prednosta košickej kliniky je pravidelným hosťom v Pécsi na rovnakých kurzoch. Myšlienka Prof. Bauera – Načo cestovať veľakrát do vzdialených končín, keď sa veľmi veľa vieme naučiť jeden od druhého a tu blízko seba  - je už viac rokov v Košiciach, Pécsi, Szegede a Debrecene  skutočnosťou. Prof. Gerlinger považuje ORL kliniku v Košiciach za medzinárodne významné pracovisko v chirurgii stredného ucha, neurootologickej chirurgii a chirurgii laterálnej bázy lebky a to je druhým dôvodom prečo prvá návšteva tohto klubu smeruje do Košíc. Tretím dôvodom je skutočnosť, že Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku v Košiciach má veľmi kvalitnú audiovizuálnu sieť, ktorá umožňuje kvalitný prenos mikrochirurgických a endoskopických výkonov z operačnej sály do demonštračnej miestnosti, priamu komunikáciu operatéra s divákmi a v spolupráci s Laboratóriom transferu technológií UPJŠ v Košiciach aj online videokonferencie v HD kvalite.

Počas tejto návštevy sa naši kolegovia z Maďarska stretli okrem iných aj s rektorom UPJŠ prof. MUDr. Ladislavom Mirossayom, DrSc. a generálnym konzulom Maďarskej republiky v Košiciach Jánosom Szerencsésom.

Viac: denník Korzár

 


Posledná aktualizácia: 04.02.2013