UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Pozvánka na informačný seminár

 

Univerzitná knižnica UPJŠ v Košiciach a MULTIDATA Praha s.r.o.

Vás pozývajú na informačný seminár

Nová generácia vo vyhľadávaní a dodávaní informácií:
Za samostatných a spokojných používateľov
 

 

 

Posledná aktualizácia: 04.02.2013