UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Vyšlo nové číslo univerzitného časopisu

 

     

Ďalšie číslo vyjde v júni 2011.
Uzávierka podkladov: do 31. 5. 2011.

 

Kontakt:
adriana.sabolova@upjs.sk
tel.: 055/62 226 08

  

Neváhajte a zašlite nám informácie o Vašich uskutočnených, či plánovaných podujatiach.

Predstavte svoje úspechy svojim kolegom prostredníctvom nášho časopisu ...

 

Posledná aktualizácia: 04.02.2013