UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Inaugurácia rektora UPJŠ v Košiciach


Akademický senát Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

a rektor UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.

si Vás dovoľuje pozvať

dňa 24. októbra 2011 o 11. 00 hod.

na slávnostnú

 INAUGURÁCIU REKTORA,

ktorá sa uskutoční v koncertnej sále Domu umenia v Košiciach.

 

Posledná aktualizácia: 12.04.2012