UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Rektor UPJŠ sa stal členom Nominačnej komisie EUA

Prof. Jean-Marc Rapp prijal na Valnom zhromaždení v Prahe 3-ročný mandát na funkciu prezidenta Európskej asociácie univerzít (EUA). Do Rady EUA bolo zvolených 8 členov na 4 roky a 4 členovia na 2 roky. Mandát 4 osôb, zvolených na 2 roky, končí v marci 2011. Rada EUA, za účelom voľby nových kandidátov, ustanovila na svojom poslednom zasadnutí Nominačnú komisiu v zložení:

  • Dr. Sijbolt Noorda (predseda Nominačnej komisie), Univerzita v Amsterdame, člen Rady EUA, Prezident rektorskej konferencie Holandského kráľovstva
  • prof. Dr. Katarzyna Chalasinska-Macukow, rektorka Warsawskej Univerzity, Poľsko a pezidentka CRASP
  • prof. Dr. Dieter Lenzen, prezident Univerzity v Hamburgu, Nemecko a vice-prezident HRK
  • prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc., rektor UPJŠ v Košiciach
  • prof. Dr. Krista Varantola, kancelárka Univerzity v Tampere, Finsko

Úlohou Nominačnej komisie je na základe vyhodnotenia CV a následných pohovorov pripraviť voľby 4 nových členov Rady EUA, ktorí po zvolení vo Valnom zhromaždení EUA prevezmú funkciu na 4 roky (funkčné obdobie 2011 – 2015), počnúc aprílom 2011. Rovnakým postupom má Nominačná komisia pripraviť aj návrhy na kandidátov na nasledujúceho prezidenta EUA, ktorý má byť zvolený v apríli 2011 s funkčným obdobím na 3 roky (od marca 2012).
 

Posledná aktualizácia: 04.02.2013