UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Slovenka roka 2011

Týždenník Slovenka v spolupráci s RTVS po tretí raz vyhlásil úspešnú anketu Slovenka roka. Hlavnou myšlienkou bolo vzdať hold a morálne ohodnotiť úspešné dámy, redstaviť ich prácu a úspechy širokej verejnosti. Záštitu nad slávnostným podujatím prevzala prvá dáma Slovenskej republiky Silvia Gašparovičová. Odovzdávanie cien sa uskutočnilo v historickej budove SND v Bratislave dňa 23.5.2011.

Titul SLOVENKA ROKA v kategórii „zdravotníctvo“ získala prednostka Kliniky pneumológie a ftizeológie UPJŠ Lekárskej fakulty a Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice pani prof. MUDr. Ružena Tkáčová, DrSc. Úspechom jej lekárskej, pedagogickej a výskumnej práce je zavedenie metód neinvazívnej ventilácie pacientov so zlyhaním dýchania do rutinnej klinickej praxe. Venuje sa tiež profesionálnemu rastu svojich študentov a doktorandov. Súčasné zameranie jej výskumnej skupiny je pokračovaním celoživotnej práce v oblasti štúdia vplyvu nedostatku kyslíka na životne dôležité funkcie. Výsledky výskumu profesorky Tkáčovej sú výborne akceptované i na medzinárodných vedeckých fórach.

Vedenie UPJŠ pani profesorke Tkáčovej srdečne blahoželá k dosiahnutému oceneniu.


Čítajte viac:

Korzar.sk

Dnes.sk
 

Posledná aktualizácia: 04.02.2013