UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Univerzitné dni športu


Pozývame Vás na novembrové športové aktivity pod záštitou

Ústavu telesnej výchovy a športu UPJŠ, TJ Slávia UPJŠ, MŠVVaŠ SR a SAUŠ

 

14.11.2011 o 17,00 h
pondelok
ŠACH ŠD Medická  6 doc. Pandula, CSc.
21.11.2011 o 13,00 h
pondelok
BASKETBAL T5 doc. PhDr. Šulc, CSc.
22.11.2011 o 15,30 h
utorok
MINIFUTBAL T3,4 PaedDr. Staško
22.11.2011 o 16,00 h
utorok
AEROBIK
maratón
T5 Mgr. Buková, PhD.
Mgr. Horbacz
23.11.2011 o 9,00 h
streda
VOLEJBAL T5 PaedDr. Lukáč, PhD.
23.11.2011 o 9,00 h
streda
FLORBAL T5 Mgr. Valanský
23.11.2011 o 10,00 h
streda
BEDMINTON T3,4 PaedDr. Uher, PhD.
23.11.2011 o 12,00 h
streda
STOLNÝ TENIS T3,4 PaedDr. Švický

   

Posledná aktualizácia: 12.04.2012