UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

UNIVERSITAS ŠAFARIKIANA – šanca zviditeľniť sa

Marec je už tradične mesiacom kníh a s tým spojeného čítania. Okrem beletrie, či odborných príspevkov máme aj na pôde našej univerzity vytvorený priestor, kde môžete populárnym spôsobom odprezentovať Vaše aktivity,  stať sa spoluautormi Universitas Šafarikiana a motivovať nás, kolegov, študentov na UPJŠ, čítať. Jarné marcové číslo univerzitného časopisu sa už začína zapĺňať Vašimi príspevkami. Pre tých, ktorí ešte váhajú, či pripraviť podklady na uverejnenie pripomíname, že termín zaslania príspevkov je do 28. februára 2011 na adresu adriana.sabolova@upjs.sk.
Ďakujeme
Redakčná rada
 

Posledná aktualizácia: 04.02.2013