UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Univerzita bez hraníc


V termíne od 11. do 15. júla privítame na pôde UPJŠ v Košiciach našich najmladších študentov, žiakov 5. a 6. ročníka ZŠ. Pokúsime sa im ukázať, že veda a vzdelávanie sú často veci zábavné a univerzita je miesto tvorivé a hravé. Prihlášku a viac informácií o projekte nájdete na univerzitabezhranic.upjs.sk.

 

 

 

Posledná aktualizácia: 04.02.2013